Fethi Gemuhluoğlu
sozleri1
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri2
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri3
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri4
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri5
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri6
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri7
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri8
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri9
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri10
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri11
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri12
previous arrow
next arrow

Abdurrahim Balcıoğlu, “Fethi Gemuhluoğlu”

( sanatalemi.net, 17 Eylül 2012)

Fethi Gemuhluoğlu ağabeyi, Spor-Sergi Sarayı müdürü iken tanıdım. Nasıl mı, anlatayım: Serdengeçti Osman abi, bana bir iş arıyordu… Bunun için de önce yarı iktisadî devlet teşekküllerine başvuruyordu. Ankara’dan sıkılmış; karışık, bulaşık, dolaşık bir ‘Megakent’ olan İstanbul’a dönüyordum. Serdengeçti, elime ağzı kapalı bir zarf vermişti. Zarfın üzerinde: “Fethi Gemuhluoğlu, zıpır….(okunamıyor) saray müdürü İstanbul” yazıyordu. 

Daha sonra öğrendim ki Osman abi Fethi bey’den benim için bir iş istemiş… 

*** 

Fethi Gemuhluoğlu, hem Türkiye milliyetçiler Derneği’nin hem Aydınlar Ocağı’nın değişmez şahsiyetlerinden ve iyi konuşmacılarından biriydi. Uzun yıllar boyunca bilhassa Ramazan ayı içinde namazlarını Beyazıt Camiinde birlikte kılar, Allah’a yakarışlarımızı birlikte yapar, O’ndan mağfiret dilerdik. “Balcızâde, sen Osman’dan bana bir değerli emânetsin.” der, ilgisini esirgemezdi… Hiç unutmam; bir akşamüstü Karaköy’den tramvaya binmiş, tünel çıkışında; sol elini omzuma atmış olarak, ağır ağır Taksim Meydanı’na birlikte yürümüştük.

Bana, “Meyus ve mükedder olma… Ye’se düşme… Ümidini yitirme… Meşibe-i Şeb’den neler doğar bir görelim. Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler… Hem unutma ki, senin adın; bu mükevvenâtı Yaradan’ın sevgili kulu anlamına geliyor… O ulu Yaradan’a mütevekkil ol! Zinhar O’ndan umudunu kesme ve kat’iyyen karamsarlığa düşme. Elbette bir gün gelecek ve o gün seni nâmerde muhtaç etmeyecek; sana da bir rızık kapısı açacaktır… Yeter ki sen, sabır ipini elinden bırakma.” diyor; beni renkli umut düşlerine yatırıyor, sanki kulağıma eğilip ninniler söylüyor; ana kucağında ağlayan çocuk muamelesi yapıyordu.

*** 

Fethi Bey; milletinin şerefini, devletinin haysiyetini, Türk ordusunun şanını her türlü değerin üstünde tutuyor, gerekirse bu değerlerimize gelecek tehlikelere karşı bağrını siper edecek kadar yurt ve milletseverdi. Fethi Gemuhluoğlu, Anadolu insanının canını kendi canından aziz bilir, onun dertleriyle hemdert olur, onun geçmişiyle övünür, hâliyle üzülürdü. Büyük vatanperver, can dost Gemuhluoğlu, gerçekleri özetler ve tıpkı bir ilâç gibi insana içirir, böylece muhatabının beyninde ve ruhunda silinmez izler bırakırdı ki, şu sözünü hiç mi hiç unutmam: “Sevgili Rahim; bu memleket, yavrularını yiyen kediye benzedi.” demişti. 

*** 

Fethi Gemuhluoğlu, evinde bile elbiseyle oturur, sıcak da olsa kravatını çıkarmaz, sanki bir misafir bekliyor sanırsınız…  “Neden rahat olmuyorsunuz üstad!” diyecek olursanız, cevabı: “Pijama ile oturursam kendime olan saygımı kaybederim… Bir insan eğer kendisine saygı göstermezse, başkalarına da gösteremez de ondan.” olurdu.

Gemuhluoğlu Fethi Bey, Türkiye’nin kaybettiği en büyük manevî değerlerden biri ve belki birincisiydi.