Fethi Gemuhluoğlu
sozleri1
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri2
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri3
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri4
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri5
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri6
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri7
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri8
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri9
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri10
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri11
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri12
previous arrow
next arrow

Hüseyin Öztürk, “Fethi Gemuhluoğlu Kitabı”

(Akit, 19 Ocak 2014)

“Dost, İnsan ve İslam.” Fethi Gemuhluoğlu’nu bu üç uhrevi mana, onu anlatan diğer güzel sözlerin yanına yoldaş olsun. Önce ruhuna bir Fatiha okumalı.

Kâinatın yaratılmasına sebep olan her şerefli levha gibi “Dost, İnsan ve İslam” levhaları, Gemuhluoğlu ağabeyin yüreğindeki, dilindeki ve amelindeki hayatıdır.

Gemuhluoğlu ağabey, günümüzde “dost kavramının menfaat odaklı,” “insan denilen şerefli varlığın bu odağın figürü,” “İslam’ın da her ikisinin düzenli yürümesi için bir din değil, araç olarak” kullanıldığını şükür ki görmedi.

Fethi Gemuhluoğlu, belki bugünleri tahmin ederek, “söz ve yazı orucuna” başlamıştı kim bilir.

Ama tüm orucuna rağmen, meramını anlatacak kadar konuştukları ve yazdıkları; bugünü, yarını ve geçmişi anlatmaya yetiyor.

¥

Anlaşılacağı gibi bu haftaki kitabımız “Dostluk Üzerine” üst başlığıyla“Fethi Gemuhluoğlu Kitabı.” “İz Yayıncılık”tan çıkan eserde dostları Fethi ağabeyi anlatmış.

Eser büyük bir titizlikle hazırlanmış. İz Yayıncılık yetkililerine dostça teşekkürler.

Gemuhluoğlu ağabeyin insana verdiği önemi, onlar da kitaba vermiş ve bugüne kadar hakkında çıkan yazıları bir araya toplamışlar.

Her iman sahibi bilir ki, bu topraklar kutsal topraklardır. Böylesi topraklarda at koşturmak, öyle her babayiğidin kârı değildir ve olmamalıdır.

Memleketimiz son yüz yıl içerisinde nice badireler atlatmıştır. Yakın tarih yazmakta ve bilenler konuşmaktadır.

İşte Fethi ağabey, bu yakın tarihin en karanlık dönemlerini canlı yaşamış ve kısa ömrünü, bu ömrün de en çileli kısmını, memleketi ve insanı için harcamıştır.

Ne demek istediğim kitabın sayfalarında bolca anlatılmaktadır.

Yakından ve uzaktan tanıyan dostlarının yazdıklarıyla birlikte, kendisinin de dostlarına yazdığı mektuplar, Fethi Gemuhluoğlu’nun; “Dost, İnsan ve İslam”ı anlayan, portresini ortaya çıkarmış.

¥

Üstad Necip Fazıl, (Ruhuna Fatiha.) Gemuhluoğlu ağabeyin vefatı üzerine şu tespitlerde bulunmuş.

“Gitgide, sohbet edilebilecek; insan, cemiyet, gaye, dava, tarih, istikbal üzerine halleşilebilecek fertler, manevi gümrüklerden ithaline müsaade edilmeyen ilaçlar gibi azalıyor. İnşaallah gelirler!… O, bu hasretle gitti.”

¥

Yeni Devir Gazetesi yazarlarından ve bugünün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı; (Rabbim Yardımcısı olsun.) Gemuhluoğlu abi hakkında şunları kaydediyor:

“Sürgünde kurulmuş bir Osmanlı divanı gibiydi. Çiftçiler, zenaatkârlar, politikacılar, talebeler, memurlar, tacirler, sanayiciler, aşk kırgınları, ikbal tutkunları, delişmen şairler, sinsi editörler, tayin çıkartmak için dervişlik taslayanlar, zorla burs bağladığı doktorlar, aklı bir karış havada dolaşanlar, demirbaş meczublar, bir bakışında kızlar gibi kızaranlar, köylüler, şehirliler, askerler, polisler…

Bütün bir Türkiye, bütün bir halk, kaşarlanmış politikacılar, dinsiz şairler bile ondan utanırlardı. Yetmez mi?”

¥

Sözü özü; Her “evde” değil her “elde” olması gereken bir kitap.”