Fethi Gemuhluoğlu
sozleri1
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri2
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri3
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri4
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri5
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri6
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri7
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri8
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri9
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri10
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri11
Fethi Gemuhluoğlu
sozleri12
previous arrow
next arrow

Hakan Albayrak, “Gemuhluoğlu: Şimdi sıra iktisadî istiklâlde”

(Diriliş Postası, 6 Eylül 2015)

Fethi Gemuhluoğlu’na göre Afrika’nın istiklal mücadelesinde “siyasi istiklâlin iktisadî istiklâlle teminat altına alınması” safhasına geçilmeli.

Arapgir Postası Başyazarı Fethi Gemuhluoğlu, Afrika’da kazanılan siyasi istiklâlleri muhafaza etmenin ancak iktisadî istiklalle mümkün olabileceğini savundu.

“Kendi insanlarını, kendi çocuklarını Türkiye’nin muhtelif şehirlerine ekmek peşine salmış, hasretli, gurbetli türkülerin yurdu olan küçük ve kıraç bir Anadolu kasabasında mübarek ve muazzez bir halkın yaşama sevincini ve şevkini terennüm etmeyi kendisine şiar ve dert edinmiş bir gazete olan Arapgir Postası’nın, istiklâl hareketlerini ve mes’ut bir dünya ülküsünü nasıl dostça, nasıl kardeşçe ve insanca karşıladığı ayan beyan meydandadır” diyen Gemuhluoğlu, Afrika’daki her müspet gelişmeyi “dünyanın korkunç ihtilâçları arasında bir teselli ve beşaret haberi gibi” gördüklerini belirterek, büyük bir hayal kırıklığının önüne geçmek için iktisadi istiklalin üzerinde bilhassa durmanın gereğine işaret etti.

Gemuhluoğlu, konu hakkındaki makalesinde şöyle dedi: “Uzun yıllar sömürülen bu insanlar, mücadelelerinin ilk kısmını başarı ile bitirip hür ve müstakil olarak yaşama hakkını kazanmışlardır. Mücadelelerinin ikinci safhası, siyasî istiklâllerinin iktisadî istiklâlle teminat altına alınması ve temel hürriyetlerinin hukukî müesseselere kavuşturulması olacaktır.”