1. Serdar Çörekçioğlu, Oldi, Sümeyye Nur, “Dostluk Üzerine İncelemesi - Şahsi Yorumlar”

  (Mardin Life, 24 Nisan 2022) Serdar Çörekçioğlu, Oldi, Sümeyye Nur, Fethi Gemuhluoğlu
 2. Ömer Doğru, Özden Öztürk Kaya, pomegranate, Deniz, “Bağlanma - Nuri Pakdil Kitap özeti, konusu ve incelemesi”

  (mardinlife, 8.8.2022) Ömer Doğru, Özden Öztürk Kaya, pomegranate, Deniz, Nuri Pakdil, Fethi Gemuhluoğlu
 3. Ayşe Koç, “Gölgenin Kıyısında”

  Fethi Gemuhluoğlu Anısına Düzenlenen “Dostluk” Konulu Deneme Yarışmasında 1. Seçilen Eser
 4. Bekir Fuat, “Her dem yeniden doğarız”

  (Karar, 4.9.2022) Ebubekir Kurban Fethi Gemuhluoğlu
 5. Fatma Gülşen Koçak, “Fethi Gemuhluoğlu’nun Taşıdığı Sancak”

  ( eura24.com, 30.7.2022) Fatma Gülşen Koçak Fethi Gemuhluoğlu
Jonathan Orange
 1. Nuri Pakdil

  ''İnsanın elinden tutuyor, adetâ çağa çıkartarak yürüyüşe alıştırıyordu. İnsan; arttığını, çoğaldığını duyumsuyordu O'nun yanında…''
 2. Cahit Zarifoğlu

  ''Tek başına adetâ bir okuldu.''
 3. Özdemir Asaf

  ''Fethi Gemuhluoğlu; aynı çağrılar içindeyiz.''
 4. Akif İnan

  ''Kelamın en zarifini, edebin en kâmilini, siyasetin en ferasetlisini, edebiyatın en muhtevalısının onun aziz varlığında erimiş bulurduk. O, bir uygarlığın temsilcisiydi.''
 5. Nabi Avcı

  ''Sürgünde kurulmuş bir Osmanlı divânı gibiydi.”
 6. Mehmet Genç

  “Birisi düşmüşse ona yardım ederiz ama bulunduğu yerden daha yukarı çıkması için yardım edildiğini hiç görmüyoruz. Fethi Bey, bunun son ve mükemmel örneğiydi.”
 7. Cemal Süreya

  “Genç yaşta ölen bu geniş ufuklu adam, kendi kesiminde önemli bir işlev kazanmıştı. Her söz ya da her olayın yorumu bir de ondan geçerdi.”
 8. Rasim Özdenören

  ''Onun sohbetlerinde, hem fikirlerle donanır, hem ermiş bir adam halini yaşar, hem dava bilincinizin keskinleştiğini hissederdiniz.''
 9. Necip Fazıl Kısakürek

  ''Fikir ve çile birliği kökünde yekpâreleştiğimiz büyük ve sevgili dostum Fethi Gemuhluoğlu''
 10. Hilmi Yavuz

  ''Söz'le semâ yapıyordu.''
 11. Mustafa Miyasoğlu

  ''Fethi Ağabeyin iki hasleti: Vefâ ve bağlılık… Şuur ve iman…''
 12. Sadettin Ökten

  “Fethi Ağabey, bu modern çağda, toplum dışına çıkmaksızın İslami bir hayatın yaşanabileceğini vurguluyordu.”
 13. İsmet Özel

  ''Bize kendi kuşağı içinde en sağlam çizgiyi aktarabilenlerden biriydi.''
 14. Cahit Tanyol

  ''Onun kitabında sağ-sol, inkılâp-irtica diye kavramlar yoktu. O, bu kutuplaşmanın üzerinde insanlara bakmasını bilirdi.''
 15. Ahmet Kabaklı

  ''Görünen hizmetlerin değil, görünmeyen himmetlerin adamı idi.''
 16. Erdem Bayazıt

  ''Bir nesle ağabey olan Fethi Gemuhluoğlu, en bunalımlı anlarda yanı başımızda.''